top of page

De Kazerne 

Welkom op de pagina van 'de Kazerne,' het kloppende hart van de Flora Band Orkesten. Dit verenigingsgebouw ademt trots en geschiedenis, een plek die we met recht onze thuis noemen. Voor de soepele organisatie van alles wat met 'de Kazerne' te maken heeft, staat Stichting de Kazerne klaar. Bestaande uit toegewijde bestuursleden en ondersteund door de beheerders

 

Piet Schaap, Richard Ravensbergen en Piet van Egmond zijn de beheerders die regelmatig aanwezig zijn om jullie te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Via de onderstaande berichten houden ze je graag op de hoogte en delen ze af en toe een oproep. En heb je zelf vragen of opmerkingen? Stuur ze in via kazerne@floraband.nl

Bar-team

We willen een ieder erop wijzen dat er mensen zijn aangesteld die deel uitmaken van het bar-team. Dit zijn de personen die achter de bar en in de keuken aanwezig zijn, en zij verstrekken de gewenste versnaperingen en rekenen dit af. Anderen dan de op dat moment dienstdoende leden van het bar-team hebben achter de bar en/of in de keuken niets te zoeken.

Verbouwing en uitbreiding

(plaatsing 24 januari 2024)

Halverwege het afgelopen jaar heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal leden over de verbouwing en restyling van de Kazerne. Onderstaand een update.

De voortgang in dit proces heeft wat langer geduurd, mede door de samenstelling van het bestuur van de Stichting Kazerne en de nieuwe beheerders, evenals de daaruit voortvloeiende lopende zaken. Desondanks heeft dit niet tot stilstand geleid. Inmiddels hebben we iemand gevonden die we kunnen inzetten om enkele ideeën vorm te geven en tot een voorstel of uitvoerbaar plan te komen.

Het doel van het overleg was om te beoordelen of de ingeslagen weg met betrekking tot de kleine zaal voldoende basis zou bieden om de barruimte en vervolgens de gangen aan te pakken. Wat betreft de kleine zaal is over het algemeen gebleken dat de ruimte functioneel, maar sober is.

 

Bijgevoegd is een overzichtsplaatje waarbij beide muren aan de kopse kant voorzien worden van een foto en waarbij aan de bovenlijn van de muur en het plafond een "rode" accentlijn komt. De keuze voor de afbeeldingen is nog niet definitief en zal nog in overleg worden ingevuld.

Voor de barruimte is een voorstel met een schets/idee gemaakt, zoals bijgevoegd. De basis voor deze ruimte is echter dat de vloer en het plafond identiek zijn aan die van de kleine zaal, om een zekere eenheid door het hele gebouw te behouden. De invulling van onder andere de kleurstelling kan nog worden bepaald. We hebben de mogelijkheid om een interieurarchitect in te schakelen, maar in de loop der tijd zijn er ook veel goede ideeën naar voren gekomen. Het is begrijpelijk dat het geen eenvoudige opgave is om gezamenlijk keuzes te maken die voor iedereen bevredigend zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om een adviesgroep te vormen, bestaande uit twee leden van elke sectie. Deze groep krijgt als "opdracht" om zo snel mogelijk met een voorstel te komen.

We ontvangen graag aanmeldingen van personen die interesse hebben om deel te nemen aan de bouwcommissie. Zoals eerder aangegeven, zijn er twee vertegenwoordigers per orkest welkom. Daarnaast zullen één van de beheerders en twee bestuursleden van de stichting Kazerne ook deelnemen. Gelieve je aanmelding te sturen naar kazerne@floraband.nl of contact op te nemen met Peter Koelman via bel/WhatsApp op 06-413 96 742.

Parallel hieraan zijn we in overleg met de gemeente om de uitbreidingsmogelijkheden voor de Kazerne te onderzoeken. Er liggen al conceptplannen, waarover berichtgeving zal plaatsvinden tijdens de algemene jaarvergadering. Inmiddels is ook begonnen met de aanpassing van de ruimte op de verdieping (rechts) om deze multifunctioneler te maken.
 

Barruimte.png
Omgang met gebouw en materieel

(plaatsing 24 januari 2024)

Een punt van aandacht betreffende het gebouw “de Kazerne” is hoe we met z’n allen de beschikbare ruimtes optimaal kunnen gebruiken zodat we er zoveel mogelijk plezier aan beleven.


Ondanks de stelling dat het ons gebouw is, moeten wij om de exploitatie van het gebouw betaalbaar te houden, de beschikbare ruimtes óók aan derden verhuren. De beheerders hebben een pittige taak om te zorgen dat het gebouw voor iedereen piekfijn in orde is en dat gebruikers Flora Band orkesten en huurders tevreden zijn. Als er dus een activiteit gepland wordt waar een ruimte voor nodig is dan is contact met een van de beheerders noodzakelijk die dan aan de hand van bestaande afspraken beoordelen of de ruimte wel/niet beschikbaar is op de gevraagde datum en tijd.

Een ander punt is het schoonhouden van de Kazerne. Door de jaren heen hebben we het geluk gehad dat Jaap en Lenie Messemaker werkelijk alles achter onze kont opruimde en die luxe is nu verleden tijd. We maken nu gebruik van een professioneel schoonmaakbedrijf dat standaard 2x per week komt schoonmaken. Zij maken schoon en ruimen geen spullen op!

De boodschap is duidelijk: heb de discipline als je ergens gebruik van maakt (muziekstandaard, de keuken of een blad met koffie, bekers, suiker en melk om het op te ruimen. Die discipline geldt overigens ook voor het afsluiten van deuren, verlichting en verwarming.

 

Wij verzoeken vriendelijk doch dringend om jullie instrument mee naar huis te nemen. Er staan regelmatig instrumenten in de gang of in diverse ruimtes die gepland voor extern gebruik en dan zadel je de beheerders er mee op om dit op te gaan ruimen!!

bottom of page