Vernieuwingen binnen Dagelijks Bestuur Flora Band Orkesten


Op zaterdag 2 januari werden, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Flora Band orkesten, de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur voorgesteld. Een nieuw vers trio bestuurders met nieuwe ideeën. Wat kan men verwachten? Een interview met Rémon Post, voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Het zal een ieder bekend zijn dat de vereniging Flora Band uit drie secties bestaat: Jong Flora Band, Show-, Marching- en Concertband Flora Band en de Flora Brass. Elke sectie heeft zijn eigen bestuur, dat de zaken regelt voor het eigen orkest. Daarboven staat echter nog een bestuur, het Dagelijks Bestuur. Rémon: ‘Als Dagelijks Bestuur (DB) zijn wij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de gehele vereniging. Maandelijks overlegt het DB met een afvaardiging van alle sectiebesturen, zodat wij, maar ook de orkesten onderling, op de hoogte blijven van elkaars wensen en activiteiten. Daarnaast bespreken we zaken die de hele vereniging aangaan. Het DB is namelijk ook verantwoordelijk voor stichting ‘De Kazerne’, waarin ons verenigingsgebouw en het omliggende terrein zijn ondergebracht’.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie mensen. Rémon is voorzitter, Mark Prins is penningmeester en Caston van der Oest is pas toegetreden als secretaris. ‘Mark is sinds 2011 penningmeester binnen het DB. Hij is 27 jaar en vanaf 1996 lid van de Flora Band. Hij woont in het centrum van Rijnsburg. Het penningmeesterschap is hem op het lijf geschreven, in het dagelijks leven is hij namelijk Senior bij een accountantskantoor’, zo vertelt Rémon. ‘Ook Caston is geen vreemde binnen de vereniging, hij is al ruim 30 jaar lid. Caston is 38 jaar en opgegroeid in Rijnsburg. Hij woont momenteel in ’s Gravenzande. Hij heeft een vriendin en een zoontje van vijf jaar en is in het dagelijks leven werkzaam als Accountmanager in de foodbranche’. Als derde stelt Rémon zichzelf voor: ‘Ik ben 41 jaar en sinds 1982 lid van de Flora Band. Ik ben geboren en getogen in dit prachtige dorp. Ik ben getrouwd en heb een dochter van acht jaar. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Supply Chain Manager bij Heemskerk Fresh & Easy’.

Rémon zit zelf ook al even in het DB, de afgelopen drie jaar was hij secretaris. Helemaal nieuw is hij dus niet. Daarbij hebben zowel Caston als Rémon al eerder bij de sectie Flora Band een bestuursfunctie vervuld. ‘ De Flora Band zit in ons bloed’, vertelt Rémon. ‘Alle leden van het DB zijn al van jongs af aan verbonden met de vereniging en we zijn met elkaar opgegroeid. Nu ik Henny van der Gugten (zoon van medeoprichter Wim van der Gugten) opvolg als voorzitter zit er eigenlijk, met Mark en Caston, een nieuwe generatie bestuurders’.

Gelukkig gaat er door alle ervaring en betrokkenheid van deze drie heren dus geen kennis verloren. Wat betreft die betrokkenheid, die is misschien nog wel groter dan voorheen. Zowel Mark als Caston zijn namelijk actief als spelend lid bij de sectie Flora Band. Rémon is dat sinds vorig jaar niet meer. ‘Doordat Mark en Caston nog spelend lid zijn, staan ze dicht bij hun medemuzikanten. Ze horen wat er speelt in de vereniging. Ik vind het juist wel prettig om géén actief lid meer te zijn’, legt Rémon uit. ‘Zo kan ik mijn aandacht volledig richten op mijn voorzitterschap en het geheel meer van een afstand beoordelen’.

Een nieuw bestuur staat ook voor veranderingen. Het ledenaantal blijft bij de Flora Band de afgelopen jaren een stevig punt van discussie. Rémon: ‘Het aantrekken, opleiden en behouden van muzikale leden is inderdaad al jaren een punt op de agenda. Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven geweest, met wisselend resultaat. Uiteindelijk willen we graag dat een ieder van zes tot tachtig jaar zich thuis voelt bij de Flora Band. In 2016 willen we hier graag met zijn allen verder aan werken’.

Ook wil het Dagelijks Bestuur zich wat meer op de voorgrond laten zien. ‘Een goed voorbeeld hiervan was de afgelopen nieuwjaarsreceptie. Bij deze verenigingsbrede activiteit hebben wij de jubilarissen gehuldigd, de vrijwilliger van het jaar gekozen en de nieuwe leden van het DB gepresenteerd. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De Flora Band orkesten mogen hierin niet achterblijven. Dit vraagt om inzet, betrokkenheid en zichtbaarheid van het DB. We hebben gelukkig veel enthousiaste leden die zich op allerlei gebieden inzetten voor onze vereniging. Ook zijn er genoeg leden die met goede creatieve ideeën komen om de Flora Band verder te helpen. Vanuit het DB willen wij hieraan meer sturing en richting geven. Zo komen we sneller tot betere oplossingen’.


#Algemeen