Muzikaal weetje: Muziek maakt slim!


Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Hoe komt dit? Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau.

Bekijk de onderstaande webvideo welke kort en bondig de effecten van muziekbeoefening op de hersenen visueel uitstekend weergeeft.


Wetenschappelijke conclusies Hieronder vindt u vier belangrijke conclusies van een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen door Prof. H.G. Bastian naar effecten van muziekbeoefening op leerprestaties van kinderen: Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ. Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming. Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kinderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddeld zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden. Leerlingen van de basisschool die gedurende hun gehele schooltijd extra muzieklessen hebben gekregen, blijken over een twee maal hoger acceptatieniveau te beschikken, dan leerlingen die weinig tot geen muziekonderwijs kregen. Bij deze eerste groep blijkt men beter en makkelijker de medemens te kunnen respecteren dan bij de tweede groep.

Heeft u interesse in muziekles voor uw zoon? Neem dan contact op door op donderdag avond te bellen naar 071-4029913 of een mail te sturen naar info@floraband.nl. De Jong Flora Band bestaat al sinds 1977! Er is dus qua muzikale opleidingen een hoop ervaring in huis. Als lid van de Jong Flora Band krijgt uw zoon les van ervaren docenten van het conservatorium en/of ervaren leden van de Flora Band. Al heel snel mag hij meespelen in het leerlingenorkest zodat hij kan wenen aan het samen spelen. Daarna ga hij met de andere jongens van de Jong Flora Band meelopen op straat. Sinds een aantal jaar worden er ook AMV (Algemene Muzikale Vorming) lessen gegeven, voor jongens die nog te jong zijn om al echte muzieklessen te krijgen. Zo maken zij spelenderwijs kennis met muziek; jong geleerd is ten slotte oud gedaan! De Jong Flora Band repeteert wekelijks op donderdag avond van 19:30 tot 21.15 en op zaterdag ochtend. De individuele lessen worden in overleg met de ouders en instructeurs gegeven op woensdag of donderdag.


97 weergaven0 opmerkingen