Column: Meer dan muziek


De afgelopen maand hebben bij de Flora Band Orkesten de jaarlijkse ledenvergaderingen plaatsgevonden. Naast de gebruikelijke jaarverslagen met lollige foto’s en financiële verslagen nam de presentatie van voorzitter van het dagelijks bestuur, Rémon Post, een groot deel van de avond in beslag. In zijn presentatie, die eigenlijk bedoeld was om ons aan het nadenken te zetten over de toekomst van onze vereniging, stelde hij ook, naar aanleiding van zijn persoonlijke verhaal, een andere vraag: ‘Wat heeft de Flora Band jou gebracht?’.