Column: Meer dan muziek


De afgelopen maand hebben bij de Flora Band Orkesten de jaarlijkse ledenvergaderingen plaatsgevonden. Naast de gebruikelijke jaarverslagen met lollige foto’s en financiële verslagen nam de presentatie van voorzitter van het dagelijks bestuur, Rémon Post, een groot deel van de avond in beslag. In zijn presentatie, die eigenlijk bedoeld was om ons aan het nadenken te zetten over de toekomst van onze vereniging, stelde hij ook, naar aanleiding van zijn persoonlijke verhaal, een andere vraag: ‘Wat heeft de Flora Band jou gebracht?’.

De afgelopen twee weken heb ik veel over die vraag nagedacht. Natuurlijk ben ik ooit lid geworden om muziek te maken bij Flora Brass. Wat ik toen niet besefte en ook niet kon vermoeden is dat de Flora Band Orkesten, als gehele vereniging, veel meer zou gaan betekenen dan alleen maar muziek. Nu, 17 jaar, later besef ik me dat maar al te goed.

Nog veel belangrijker dat het muziek maken, zijn de vriendschappen die de Flora Band mij gebracht heeft. Bijzondere vriendschappen, mensen waarmee ik lief en leed deel en die lief en leed met mij delen. Heeft de een het even moeilijk, dan staan dezelfde dag nog de anderen op de stoep met een flinke reep chocola of een bos bloemen. Een groep vrienden die dag en nacht voor elkaar staan, die naar elkaar kunnen luisteren zonder oordeel en die intens met elkaar meeleven. Vrienden die elkaar aan durven te spreken en die de anderen accepteren zoals ze zijn.

De afgelopen weken is mij opnieuw bijzonder duidelijk geworden hoe belangrijk deze Flora Band vrienden voor mij zijn. Hoe mooi het is om vrienden te hebben waar je hoogtepunten mee kunt vieren maar ook dieptepunten met alle gevoelens en emoties die daarbij komen kijken schaamteloos kunt delen.

Ik weet niet hoe u tegen de Flora Band Orkesten aankijkt. Misschien vindt u het mooie muziek, misschien vindt u ons een stel mafkezen in een apenpakje die over straat gaan. Maar al onze leden zullen de vraag: ‘Wat heeft de Flora Band jou gebracht?’ stuk voor stuk met hun eigen verhaal beantwoorden. Die antwoorden samen, dat is wat onze vereniging is. En dat is waar ik me thuis voel.

De komende tijd zullen op onze vernieuwde website, bij het onderdeel ‘Kazernenoot’ verschillende mensen aan het woord komen, over wat de Flora Band hen heeft gebracht. Bent u benieuwd naar onze leden en hun verhalen? Hou dan de site vooral in de gaten.

Anna Kromhout

PR-manager Flora Band Orkesten


#Column