Opleidingstraject Jong Flora Band


Lid worden van de Jong Flora Band kan al vanaf zes jaar. Maar hoe ziet zo’n opleiding bij de Jong Flora Band er nou uit? En wat kunt u als ouder allemaal verwachten? Op deze pagina vindt u alle informatie!

Hoe oud moet je zijn om bij de Jong Flora Band lid te worden? Al vanaf zes jaar kun je lid worden bij de Jong Flora Band! Tot je vijftiende blijf je bij de Jong Flora Band, daarna maak je de overstap naar de Flora Band.

Hoe ziet een opleiding bij de Jong Flora Band eruit? Als je direct lid wordt als je zes jaar bent, krijg je als eerste AMV-les, dat staat voor Algemene Muzikale Vorming. Tijdens deze lessen wordt de basis gelegd voor de gehele opleiding, die overigens door de Jong Flora Band zelf ontwikkeld is. Er wordt spelenderwijs kennis gemaakt met de instrumenten, de Jong Flora Band en de basis van muziek maken. In totaal worden er jaarlijks ca. 40 AMV-lessen gegeven. Als alle AMV-lessen zijn afgerond, krijgt de leerling een AMV-diploma en mogen ze een instrument gaan uitkiezen.

Op het gekozen instrument krijgt de leerling vervolgens les. Als de leerlingen de basis goed onder de knie hebben mogen ze naar het leerlingenorkest, waar ze samen leren spelen en leuke vriendschappen kunnen opdoen. Elk half jaar is een examen-moment, de leerlingen kunnen dan voorspelen of examen doen. Voor de blazers zijn er zes diploma, zodra het tweede diploma (B) is gehaald, mag de leerling meelopen op straat. Voor de slagwerkers zijn er vier diploma, ook zij mogen met het tweede diploma (B) mee gaan lopen met de Jong Flora Band. Het traject van starten met lessen tot daadwerkelijk meelopen op straat duurt anderhalf tot twee jaar. Een leerling blijft les krijgen tot en met de overgang naar de Show-, Marching en Concertband.

Wanneer gaan de leerlingen marcheren? Zodra een leerling een half jaar in het leerlingenorkest zit en alles volgens plan gaat, wordt er na een half jaar gestart met leren marcheren.

Wanneer krijgt mijn kind les? De AMV-lessen zijn elke donderdag van 18.00 tot 18.45 uur. De individuele muzieklessen worden zoveel mogelijk donderdag eind van de middag en begin van de avond gepland. Voor oudere leerlingen kan er met de docent een andere avond afgesproken worden.

Wanneer en hoeveel wordt er gerepeteerd? De repetities vinden op donderdagavond en zaterdagochtend plaats.

Wat kost de Jong Flora Band? - AMV lid: €20,- per maand. (1 jaar) - Leerling in opleiding: €30,- per maand + €50,- inschrijfkosten t.b.v. materiaal. (1 tot 2 jaar) - Jong Flora Band lid: €20,- per maand + eenmalige uniformbijdrage van €50,-.

De maandelijkse kosten van een leerling in opleiding zijn duurder door de hogere kosten van de docenten.

Van wie krijgt mijn kind les? Per week krijgt een leerling een half uur les. Alle beginnende leerlingen krijgen les van een professionele conservatorium geschoolde docent, zodat het zeker is dat de basis goed wordt aangeleerd. Daarnaast wordt er voor wat oudere leerlingen les gegeven door enthousiaste Flora Band-leden.

Moet mijn kind thuis nog wat doen? Er wordt verwacht dat uw kind thuis oefent voor de lessen. De leraren zullen dus ook huiswerk opgeven. Dat klinkt zwaarder dan dat het is, muziek maken is immers leuk en er wordt gewerkt met een speels lesboek.

Wat wordt er van mij als ouder verwacht? Van u als ouder verwachten we dat u uw kind stimuleert tot het thuis oefenen.


#JongFloraBand