Meisjes en jongens van harte welkom bij Jong Flora Band


‘We willen alle kinderen hetzelfde bieden’

Al sinds de oprichting van de Jong Flora Band is het beeld hetzelfde: een gezellige groep jongens die samen op hoog niveau muziek maakt. Tot op heden was er binnen de vereniging geen plek voor meisjes van diezelfde leeftijd. Vanaf nu gaat dit echter veranderen. Een interview met bestuursvoorzitter Rémon Post en PR-manager Anna Kromhout.


Meisje welkom bij Jong Flora Band Rijnsburg

Waarom zijn meisjes nu ineens wél welkom bij de Jong Flora Band?

‘Sinds de oprichting in 1968 is de Flora Band een mannenvereniging’, vertelt Rémon Post. ‘De Jong Flora Band is bijna veertig jaar geleden opgericht. De Flora Band was voor mannen, dat was toen zo. Inmiddels denken we daar anders over. Wat wij als vereniging te bieden hebben, dat gunnen we iedereen. We kunnen en willen geen onderscheid meer maken’. Anna Kromhout vult aan: ‘Natuurlijk is dit besluit niet ineens genomen, er is zorgvuldig over nagedacht. Dat neemt niet weg dat het best een impact heeft op je vereniging. Overigens zijn vrouwen de Flora Band niet nieuw, ze zijn al bijna 25 jaar actief als muzikant bij de Flora Brass en leveren daarnaast een flinke bijdrage voor de totale vereniging.’

Wat gaat er met de komst van meisjes veranderen?

Rémon: ‘Het is maar hoe je het bekijkt; aan de ene kant verandert er veel, maar aan de andere kant ook weer weinig. Het karakter van de vereniging zal wel veranderen, de sfeer is logischerwijs anders als je met een gemengd gezelschap bent. Wat niet zal veranderen is de uitstraling en de discipline van de Jong Flora Band. Het niveau en de hoge standaard die we hebben blijven gehandhaafd’. Anna: ‘De komst van meisjes bij de Jong Flora Band zal best even wennen zijn. Het orkest is al 40 jaar een mannenvereniging en ineens wordt dat toch anders’.

Zijn er dan dus ook straks vrouwen welkom bij het seniorenorkest Flora Band?

‘We kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid’, vertelt Rémon. ‘We beginnen met meiden van 5 tot en met 11 jaar; zij kunnen lid worden van de Jong Flora Band en in het opleidingsplan instromen. Deze leeftijd is bewust zo gekozen; op die manier wordt het ‘Flora Band DNA’ meegegeven en behouden we onze identiteit. Op hun vijftiende zullen de meiden dan overgaan naar de Flora Band’. Anna: ‘Tegen die tijd is iedereen erin meegegroeid en is men niet anders meer gewend. De overgang naar de Flora Band is dan veel minder groot’.

En wat nou als een meisje al een instrument kan bespelen? Kan ze dan gelijk mee de straat op? Rémon: ‘In principe wel. We stellen aan alle leden dezelfde eisen; de juiste diploma’s moeten behaald zijn en ze moeten het exerceren onder de knie hebben. Indien aan al die voorwaarden is voldaan, waarom niet?’

Hoelang duurt het dan, als je nog geen muzikale vaardigheden hebt, voor je mee kunt lopen?

Anna: ‘Dat ligt uiteraard aan de inzet, de aanleg en de leeftijd van de leerling in kwestie, maar gemiddeld duurt dat anderhalf tot twee jaar, voordat het zover is. Meld je je aan als je negen jaar bent en pak je het makkelijk op, dan is het natuurlijk een ander verhaal dan als je je op vijfjarige leeftijd aanmeldt.

Hoe ziet de opleiding er ongeveer uit?

‘Het opleidingsplan van de Jong Flora Band is door eigen mensen ontwikkeld en wordt continu geëvalueerd en waar nodig aan de leerling aangepast’, vertelt Rémon. ‘Belangrijk is dat, in de eerste tijd als de basis gelegd wordt voor de muzikale carrière, er les gegeven wordt door professionele leraren van het conservatorium’. Anna: ‘Later gaan ook de Flora Band leden lesgeven; juist dat is weer leuk om de binding met de ‘grote’ Flora Band te versterken. In het kort komt het erop neer dat als je jong binnen komt, vijf of zes jaar, je eerst een tijdje Algemene Muzikale Vorming (AMV) krijgt, je na de afronding daarvan een instrument kiest en daar les op krijgt. Na een tijdje ga je voorspelen, diploma’s halen en meespelen in het leerlingenorkest. Van daaruit stroom je door naar de Jong Flora Band’.

Hoe kan je als meisje lid worden?

Anna: ‘We zien al langer dat er op ledenwervingsdagen ook veel belangstelling is van meisjes. Dat is logisch, we zijn gewoon echt een hele leuke vereniging. Het is niet alleen het muziek maken, maar ook wat je eromheen leert en de vriendschappen die je maakt. Als je als meisje lid wilt worden, kun je dat eigenlijk direct al doen op de donderdagavond bij de Jong Flora Band. Wil je eerst even rond kijken; op zaterdag 3 september, dus na de zomervakantie, houden we een grootschalige ledenwervingsactie. We hopen daar veel meiden én jongens te mogen verwelkomen’.

Voor meer informatie over de Flora Band orkesten, lid worden en het opleidingsplan; zie