Column: Terugblik 2016


Het einde van dit jaar nadert en de vraag ‘Hoe kijk je terug op 2016?’ wordt mij gesteld. Hoogte- en dieptepunten; ik heb ze beide meegemaakt in het afgelopen jaar. Maar voor wie geldt dat niet? Voor de Flora Band orkesten was 2016 vooral een jaar met hoogtepunten. Deze hoogtepunten heeft u via deze column en op social media kunnen volgen of kunnen lezen op onze nieuwe website.

Als voorzitter stond ik, samen met het vernieuwd dagelijks bestuur, aan het begin van het jaar voor heel wat uitdagingen. Het ontbrak niet aan ideeën. Ook niet aan energie of enthousiasme, maar bestuurlijk ontbrak het wel aan focus. De grootste uitdaging was om de ideeën te bundelen en te komen met een plan waar de Flora Band de komende jaren mee verder komt. Dat betekent keuzes maken. Keuzes die de vereniging voorgoed veranderen. Best spannend. De grootste uitdaging blijft het behouden van leden en het aantrekken van nieuwe leden. Dit om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst nog een Flora Band is die het publiek vermaakt met concerten, marsen en shows. Tijden veranderen, dus wat we al sinds 1968 succesvol doen is niet meer vanzelfsprekend. We moeten onszelf blijven uitdagen.

De grootste stap in 2016 is, wat mij betreft, het toelaten van meisjes bij de Jong Flora Band. Een keuze die onze (mannen)vereniging voorgoed zal gaan veranderen. Maar wat we blijven doen is op hoog niveau publiek entertainen, met onze hoge muzikale kwaliteit, discipline en uitstraling! We hebben 17 nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen, waaronder 4 meisjes. Over de toekomst gesproken: het begint met de jeugd! Volgend seizoen gaat u zeker meer zien en horen van deze stoere jongens en meiden. Ik hoop dat zij met hun enthousiasme andere kinderen kunnen overtuigen ook lid te worden van deze mooie vereniging!

Ik wens u, namens alle leden van de Flora Band orkesten, een muzikaal 2017 toe!

Rémon Post, Voorzitter Dagelijks Bestuur Flora Band orkesten


#Column