Jan Ravensbergen al 60 jaar muzikantVorige week donderdag werd Jan tijdens de aubade door wethouder Krijn van der Spijk in de spotlights gezet en kreeg namens de Floraband een fraaie speld opgeprikt. Vrijdagavond tijdens de presentatieavond van de Flower Parade werd Jan nogmaals door Hans Oudwater lof toegezwaaid.

Dat Ravensbergen deze eer toekwam is bijna vanzelfsprekend. Als 9-jarig jochie werd hij lid van de toenmalige muziekvereniging Wilhelmina waar hij de trommelstokjes hanteerde. Een aantal jaren samen met zijn broer Gijs. In de loop der jaren kwam er sleet in het korps en bleven Jan en Gijs als enige tamboers over. Een situatie die de broers niet aan stond en zij kwamen in contact met Wim van der Gugten. Het trio stond aan de wieg van de Floraband die zij toen hebben opgericht. Een schot in de roos want de nieuwe muziekvereniging groeide en groeide en overleefde Wilhelmina, de andere vereniging die in de loop der jaren ter ziele ging. Ravensbergen nam plaats achter de bestuurstafel. Jarenlang speelde de jubilaris in de showband. Maar door de jaren heen werden de lange marsen te veel voor de benen van de nu nog zeer vitale muzikant. Muziek zat hem echter in het bloed en op een gegeven moment nam Jan het initiatief om de Flora Brass Band op te richten. Alweer een goede zet want de band is inmiddels uitgegroeid tot een muzikaal gezelschap van veertig man én vrouw sterk. Dirigent Maarten Verhoef speelde ook een belangrijke rol. Jan nam toen zelf de voorzittershamer ter hand. Bestuurstaken laat hij nu aan anderen over. 'Ik speel nu alleen nog voor mijn plezier en vooral voor de ontspanning', licht hij toe.

'Ik ga zo lang mogelijk door als het kan', grijnst de 69-jarige Jan Ravensbergen

als hij over 'zijn' Flora Brass Band enthousiast aan het woord is.

De allround muzikant bespeelde veel instrumenten en heeft in de loop der jaren veel optredens in binnen- en buitenland mee gemaakt, waaronder het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Ravensbergen is ook sterk betrokken bij de Flower Parade. Zijn leven kent drie pijlers: het gezin, zijn bedrijf en de muziek. 'Een hobby uitoefenen is alleen mogelijk als je vrouw achter je staat', weet hij maar al te goed. Echtgenote Jannie: 'Ik hou ook van muziek maar het is zijn leven. Nu de kinderen groot zijn ga ik altijd met hem mee en ik geniet van zijn optreden', glimlacht zij. 'In de feestweek was hij elke dag van huis. Ik heb altijd achter hem gestaan'. Jan knikt instemmend bij deze bekentenis van zijn echtgenote die hopelijk ook nog lang van hem als echtgenoot en muzikant kan genieten. 'Ik ga zo lang mogelijk door als het kan', besluit de jubilaris dit aangename onderhoud.

Artikel geschreven door Piet van Kampen en is terug te vinden op www.allesoverkatwijk.nl en 'De Rijnsburger' van 17-08-2017.

#FloraBrass #FloraBand #Algemeen