Column: Wederzien


Het was een succesvol weekend voor de Flora Band orkesten. Zo behaalde de Jong Flora Band een prachtige score tijdens de Nationale Taptoe Jeugdmanifestatie, was de Flora Band een lang weekend in Luzern voor een reeks theateroptredens en had de Flora Brass een lekker optreden in Leiden, tijdens Opus 5. Het seizoen is bijna voorbij maar dit zijn toch zeker lekkere afsluiters.

Meer dan eens heb ik op deze plaats uitgeweid over de vriendschappen die ik heb opgedaan als lid van de Flora Band orkesten. Vrienden die je normaal nooit zou kennen, die niet van je eigen leeftijd zijn, die heel anders