Column | Barreltons en cornet-nieten

Vroeger, inmiddels mag ik dat ook zeggen, was er een tijd dat wij thuis als kinderen alle vier op de Jong Flora Band zaten. Mijn jongste broertje werd logischerwijs als laatste lid en koos als instrument een bariton. Hij ging op les en moest dus ook thuis oefenen. We zullen de muzikale carrière van mijn broertje verder buiten beschouwing laten, waar het mij hier om gaat is het instrument dat mijn broertje kreeg. Klepperende ventielen, vastgeroeste buizen, een deuk in de kelk en op de zeldzame momenten dat mijn broertje aan het oefenen sloeg, rammelde er standaard een soort mini-slagwerker ergens in zijn instrument. Wij noemden zijn bariton dan ook standaard de ‘barrelton’, tot grote frustratie van mijn broertje.

Decennia later is er weinig veranderd, helaas. Trombones die met tie-rips aan elkaar hangen, cornetten met deuken in de kelken en steeds opnieuw gelasten naden. Het is niet anders. Instrumenten zijn namelijk duur en ondanks dat er elk jaar geld voor nie