Column: Jong Flora Band actief!

Het seizoen is in volle gang, het is voor Jong Flora Band en Flora Band drukte alom. Veel optredens zijn goed voor de kas, maar er moet uiteraard ook voor de muzikanten én hun instrumenten gezorgd worden.


Dat heeft de Jong Flora Band met elkaar gedaan op Hemelvaartsdag. Samen met alle leerlingen en AMV leden was er de hele dag vermaak op de Kazerne. Deze dag, die de praktische naam ‘Activiteitendag’ kreeg, begon met een repetitie. Je bent een immers toch een muziekvereniging. Vervolgens hebben de leden hun instrumenten leren schoonmaken. Belangrijk, zo bleek, want uit sommige instrumenten kwam een ondefinieerbare groene smurrie, waar we liever niet al teveel meer aan denken. De leerlingen die nog geen instrument hebben, hebben zich ondertussen nuttig gemaakt met het maken van nieuwe spandoeken. Altijd g