top of page

Jong Flora Band

De Jong Flora Band maakt deel uit van de Flora Band orkesten, samen met de Show-, Marching & Concertband Flora Band, Flora Brass en Just4Fun. Deze vier orkesten vormen één vereniging. Lid zijn van de Flora Band orkesten is een unieke ervaring. Je sluit je aan bij een hechte "familie" van gepassioneerde muzikanten die met plezier hun hobby uitoefenen.

De Jong Flora Band werd opgericht in 1977 en sindsdien worden jonge muzikanten volgens een uitgebreid opleidingsplan klaargestoomd om volwaardig lid te worden van de grote "broer", de Show, Marching- & Concertband Flora Band.

De muzieklessen van de Jong Flora Band vormen de basis voor de muzikale carrière van onze leden. We stellen hoge eisen aan onze lessen, die worden gegeven door zeer ervaren leden van de Flora Band of door conservatoriumdocenten. Tweemaal per jaar spelen de leerlingen om hun voortgang te beoordelen en om hen constant uit te dagen om hard te blijven oefenen! Ivo van Gennip, al vele jaren docent bij de Jong Flora Band, is de dirigent, en Arjen Barnhoorn, met zijn jarenlange ervaring als docent bij de Jong Flora Band, is slagwerkinstructeur. Voor choreografie en exercitie Ronald Krassenburg verantwoordelijk.

De Jong Flora Band is een graag geziene gast bij taptoes, streetparades en optochten. Enthousiasme, discipline en muzikaliteit zijn eigenschappen die goed passen bij de jeugd van onze vereniging. Dit heeft keer op keer geleid tot uitstekende resultaten tijdens diverse concoursen, en de Jong Flora Band behoort dan ook tot de top van de Nederlandse jeugdkorpsen.

Inschrijven
4 gratis proeflessen

Bericht ontvangen!

JFB NK Huizen 2023.jpg
Opleidingen

Lid worden van de Jong Flora Band is mogelijk vanaf vijf jaar. Maar hoe ziet het opleidingsproces bij de Jong Flora Band eruit? Als uw zoon of dochter op vijfjarige leeftijd direct lid wordt, beginnen ze met AMV-les, wat staat voor Algemene Muzikale Vorming. Deze lessen leggen de basis voor de gehele opleiding, die door de Jong Flora Band zelf is ontwikkeld. Tijdens de AMV-lessen maken de kinderen op een speelse manier kennis met de instrumenten, de Jong Flora Band en de basisprincipes van muziek maken. Er wordt vooral aandacht besteed aan de muziek die de Jong Flora Band speelt. In totaal worden er jaarlijks ongeveer 40 AMV-lessen gegeven, verdeeld over 4 blokken per jaar. Na het afronden van alle AMV-lessen ontvangt de leerling een AMV-diploma en mogen ze een instrument kiezen. Als een kind op latere leeftijd, na het zevende jaar, lid wordt, wordt het AMV-traject overgeslagen.

Op het gekozen instrument krijgt de leerling vervolgens les. Ze worden gekoppeld aan een privéleraar, een professionele docent met een conservatoriumachtergrond of een zeer ervaren lid van de vereniging. Zodra de leerling de basisvaardigheden onder de knie heeft, mogen ze deelnemen aan het leerlingenorkest, waar ze in teamverband leren spelen en leuke vriendschappen kunnen opbouwen. Dit gebeurt meestal na ongeveer een half jaar les.

Elk half jaar is er een examenmoment waarop de leerlingen voorspelen of examen afleggen. Voor de blazers zijn er zeven diploma's. Zodra het B-diploma is behaald, mogen ze voor de pauze meespelen bij de Jong Flora Band. Zodra ook het derde diploma (C) is behaald, mogen ze de hele repetitie meespelen en deelnemen aan optredens. Voor de slagwerkers zijn er vier diploma's. Ook zij mogen met het tweede diploma (B) meelopen met de Jong Flora Band. Het traject van het beginnen met lessen tot daadwerkelijk meelopen tijdens optredens duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar. Een leerling blijft les krijgen tot de overgang naar de Flora Band.

Voor de muzikale ontwikkeling van de leden is het essentieel dat er naast repetities en lessen in de "Kazerne" ook thuis wordt gestudeerd. Als ouder wordt van u verwacht dat u uw kind stimuleert. We zeggen altijd:


“Lid zijn is vrijwillig, niet vrijblijvend.” 

Examens

Jaarlijks worden er examens afgenomen voor de zomer en voor de kerst. Elk lid wordt individueel beoordeeld, rekening houdend met verschillende leeftijden. Soms laten we leden iets langzamer of juist sneller bij de Jong Flora Band instromen. Dit besluiten we altijd in overleg met de individuele docent, de ouders en het lid zelf. Hieronder vindt u een overzicht van de examens:

A-examen: Na het behalen van dit examen heeft de leerling de basisvaardigheden onder de knie. De leerling mag dan meedoen met het leerling-orkest.

B-examen: Na het behalen van dit examen mag de leerling tot de pauze meespelen bij de Jong Flora Band.

C-examen: Na het behalen van dit examen kan de leerling volledig meespelen bij de Jong Flora Band en gaat hij of zij volledig mee repeteren.

Voortgangsexamen: Tijdens dit examen wordt beoordeeld of de leerling het niveau heeft bereikt om mee te mogen repeteren met de Flora Band. Bij het behalen van dit examen krijgt de leerling toegang tot het stagejaar bij de Flora Band.

D-examen: Dit examen dient als tussentijdse evaluatie om de voortgang van de leerling te monitoren.

E-examen: Na succesvolle afronding van dit examen heeft de leerling het niveau bereikt om lid te worden van de Flora Band. Vanaf het nieuwe seizoen maakt hij of zij volledig deel uit van dit orkest.

F-examen: Het F-examen is optioneel. Bij het behalen van dit examen toont de leerling voldoende niveau te hebben om een solo partij te spelen bij de Flora Band.

Jeugdtaptoe Sassenheim - Jong Flora Band 2023 (46).jpg
Instrumentenkeuze

Alle vier de Flora Band orkesten hebben een brassband bezetting, wat betekent dat ze bestaan uit koperblaasinstrumenten aangevuld met slagwerk. Deze keuze zorgt voor een ronde en flexibele klank in het orkest.

De vereniging voorziet de leden van een instrument in bruikleen. Van de leden wordt verwacht dat ze hier zorgvuldig mee omgaan. Mocht er schade zijn of technische problemen optreden, dan kan dit gemeld worden bij de instrumentenbeheerder.

Voor het slagwerk worden stokken van het merk "Majestic" gebruikt. Deze worden eenmalig verstrekt door de vereniging. Als ze vervangen moeten worden, is dit voor eigen rekening. Ook hiervoor kunt u terecht bij de instrumentenbeheerder.

Hieronder laten we u zien welke instrumenten er gekozen kunnen worden en welke rol ze hebben binnen het orkest. Zodra uw zoon of dochter een instrument heeft gekozen, ontvangen ze een "starterspakket" van de leerlingencoördinator. Dit pakket bestaat uit een tas met het eerste lesboek en een standaard. De volgende boeken moeten zelf worden aangeschaft. U kunt deze boeken kopen bij Music All-in in Noordwijk.

Cornet
De cornet speelt de hoge noten, ook wel bekend als stemmen, binnen het orkest en verzorgt vaak de melodielijnen. De tweede en derde cornet dragen bij aan de volle klank van het orkest, samen met de hoorn en trombone. Daarnaast hebben we ook de Es-cornet, die vaak een leidende rol heeft bij de allerhoogste stemmen.

Franse Hoorn
De hoorn heeft een heldere, maar vloeiende klank in het middengebied van het orkest. Vroeger werd de hoorn voornamelijk gebruikt voor het geven van signalen. Tegenwoordig werkt de hoorn prachtig samen met de rest van het orkest en wordt vaak gezien als de brug tussen het hoog koper en het laag koper.

Trombone
De trombone is de drijvende kracht in het middengebied van het orkest, maar kan ook zorgen voor een zachte, warme invulling. Het grote verschil met andere blaasinstrumenten is dat de trombone geen ventielen heeft, maar een schuif.

Euphonium/Bariton
Het euphonium staat bekend om zijn warme geluid en neemt de solo's voor de lage klanken voor zijn rekening. Samen met zijn kleinere broertje, de bariton, zorgen deze instrumenten voor de klank binnen het orkest.

Bas (Sousafoon)
De sousafoon is de koning van de blaasinstrumenten. Met zijn grootte en diepe klank fungeert dit instrument als de motor van het orkest en zorgt voor de stuwende factor.

Grote Trom
De grote trom is misschien wel het belangrijkste instrument binnen het orkest. Samen met de dirigent bepaalt hij het tempo van de muziek.

Kleine Trom
De kleine trom voegt ritmische levendigheid toe aan de muziek. Deze trom wordt ook wel snare genoemd.

Bekkens
De bekkens zijn de signaalinstrumenten van het orkest. Ze hebben vaak een ondersteunende functie binnen het orkest.

cornet.png
Hoorn.png
trombone.png
Euphonium.png
Sousafoon.png
Repetitietijden

Bij de Jong Flora Band wordt er twee keer per week gezamenlijk gerepeteerd. De repetities op donderdag vinden meestal plaats in ons verenigingsgebouw "de Kazerne" aan de Waardlaan 1a in Rijnsburg. De zaterdagrepetities worden gehouden op grote velden of terreinen, waarvan de locatie voorafgaand aan de repetitie aan de leden wordt doorgegeven. Privélessen worden doorgaans op donderdag gegeven, maar in overleg met de leraar kan hiervan worden afgeweken.

Schema repetities:

 • Algemene Muzikale Vorming (AMV): maandag van 17.00 tot 17.45 uur

 • Leerlingenorkest: donderdag van 18.45 tot 19.15 uur en zaterdag van 9.30 tot 10.00 uur

 • Jong Flora Band: donderdag van 19.30 tot 21.15 uur

 • Exercitieles: zaterdag van 10.00 tot 12.15 uur

 • Privélessen: in overleg met de leraar

 

Tijdens reguliere basisschoolvakanties zijn er geen repetities en lessen, behalve op de eerste zaterdag van de vakanties. Eventuele afwijkingen worden gecommuniceerd via het bandnieuws.


Extra repetities:

Jaarlijks streven we ernaar deel te nemen aan een wedstrijd, waarvoor mogelijk extra repetities nodig zijn. Deze worden ruim van tevoren gecommuniceerd.


Aanwezigheid bij repetities en optredens:

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter bij elke repetitie en/of optreden aanwezig is, zodat er goede muzikale vooruitgang kan worden geboekt. Als dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, kunt u dit doorgeven door een e-mail te sturen naar jfb@floraband.nl of door te bellen/sms'en naar 06-39569612. Voor individuele lessen kunt u dit bespreken met de desbetreffende docent.

Koningsdag - Jong Flora Band 2023 (5).jpg
Contributie

Zodra uw zoon of dochter zich inschrijft bij de Jong Flora Band, wordt hij of zij automatisch lid van de Flora Band orkesten. Daarom is het noodzakelijk om verenigingscontributie te betalen.

De contributie voor de AMV-lessen bedraagt €20,- per maand.

 

Zodra uw zoon of dochter een instrument heeft gekozen en privéles krijgt, wordt de contributie verhoogd naar €30,- per maand. Daarnaast vragen wij een eenmalige inschrijfbijdrage van €50,-, die onder andere wordt gebruikt voor lesmaterialen.

De contributie voor de Jong Flora Band bedraagt €26,-. Daarnaast vragen wij een eenmalige bijdrage van € 50,- voor het gebruik van het uniform.

Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling zelf te regelen, aangezien (vooralsnog) geen automatische incasso mogelijk is. U kunt de contributie overmaken naar NL 29 RABO 0356 8097 65, ten name van Jong Flora Band.

Gedragsregels

Bij een bezoek aan het clubgebouw "de Kazerne" of deelname aan een activiteit van de Jong Flora Band dienen alle aanwezigen zich te houden aan de volgende gedragsregels. Iedereen die deze regels naleeft, is van harte welkom.

Wij hechten veel waarde aan afspraken over hoe we met elkaar omgaan, omdat het belangrijk is dat iedereen zich veilig en prettig voelt. Dit kan alleen worden bereikt als we elkaar respecteren en met respect behandelen. In onze vereniging vinden we elke vorm van ongelijkheid, zoals pesten, discriminerend gedrag, racisme, intimidatie of het aanzetten hiertoe, onaanvaardbaar.

We vragen alle vrijwilligers, kinderen, ouders en andere bezoekers om mee te werken aan het naleven van deze omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen kunnen we in regels vastleggen, anders zouden het er te veel worden. Dit betekent echter niet dat als iets niet expliciet genoemd is, het wel toegestaan is.

 • We tonen respect voor elkaar.

 • We blijven van elkaar en elkaars eigendommen af.

 • We schelden niet en schreeuwen niet naar elkaar.

 • We lossen ruzies op door met elkaar te praten of door naar de instructeur of het bestuur te gaan.

 • We proberen aardig te zijn voor iedereen, want iedereen hoort erbij.

 • We luisteren naar elkaar en helpen elkaar.

 • We verstoren de lessen van anderen niet.

 • We zijn eerlijk tegenover anderen en onszelf.

 • We zijn zuinig op de eigendommen van de vereniging en houden alles netjes.

 • We gedragen ons rustig in "de Kazerne" en lopen rustig door de gangen.

 • Het drinken van (alcoholhoudende) dranken en roken is verboden tijdens activiteiten en lessen van de Jong Flora Band.

 • Na afloop van de lessen of activiteiten geldt een sluitingstijd van een half uur. We verwachten dat uw kind dan is opgehaald of zelfstandig naar huis gaat.

Koningsdag - Jong Flora Band 2023 (21).jpg
Uniformen

Zodra uw zoon of dochter geslaagd is voor het C-examen, krijgt hij of zij de mogelijkheid om deel te nemen aan straatoptredens. Tijdens deze optredens zal een uniform worden gedragen, dat vooraf gepast zal worden. Voor het uniform wordt een eenmalige eigen bijdrage van € 50,- gevraagd. Daarnaast zijn er nog enkele items die zelf aangeschaft moeten worden, namelijk zwarte sokken, witte handschoenen en zwarte schoenen (indien beschikbaar, kunnen deze worden geleend van de vereniging).

De uniformen zijn speciaal voor de vereniging gemaakt en vormen een aanzienlijke kostenpost. Daarom gelden er bepaalde regels met betrekking tot het uniform:

 • Tijdens optredens ben je het visitekaartje van de vereniging en dien je je altijd correct te gedragen. Negatief gedrag reflecteert op de rest van de vereniging.

 • Tijdens pauzes tijdens optredens wordt het uniform gedragen met het haakje los en de twee bovenste knopen open. De koppelriem blijft om.

 • Tijdens optredens wordt er met het uniformjasje geen patat, ijs en dergelijke gegeten om mogelijke vlekken te voorkomen.

 • Tijdens optredens met het uniformjasje is het niet toegestaan om te voetballen, stoeien, rennen of andere sportactiviteiten te ondernemen.

 • Tijdens optredens draag je een wit T-shirt dat je ontvangt van de vereniging, zwarte kousen zonder opdruk en zwarte, schone, gladde schoenen onder je uniform. Indien nodig worden er bretels gedragen.

 • Meisjes met lang haar dienen tijdens optredens hun haar in een vlecht naar achteren te dragen.

 • Tijdens optredens mogen er geen zichtbare sieraden worden gedragen, zoals horloges, armbanden of oorbellen.

 • Na elk optreden dienen de boordjes in de kraag van het uniformjasje gewassen te worden.

 • De baret, pluim, handschoenen, koppelriem en uniformbroek worden na elk optreden mee naar huis genomen. Het uniformjasje blijft op het clubgebouw.

 • De pluim wordt bewaard in het bijgeleverde kokertje. Als de pluim tijdens een optreden nat is geworden, kan deze tegen de vleug in worden gedroogd met een föhn.

 • Het bestuur zal toezicht houden op een correct gebruik van het uniform. Reparaties of verlies als gevolg van nalatigheid of schuld van een lid kunnen in rekening worden gebracht bij het betreffende lid.

 • Zorg ervoor dat je tijdens een optreden altijd al je spullen bij je hebt. Controleer thuis dus alles goed voordat je vertrekt.

Activiteitencommissie

De Jong Flora Band heeft een activiteitencommissie, bestaande uit ouders, die regelmatig activiteiten organiseert voor de leden buiten de muzikale bezigheden om. Het doel hiervan is om een extra binding en saamhorigheid binnen de vereniging te creëren. Tijdens deze activiteiten worden vaak leden van de Flora Band meegenomen als begeleiding, zodat de jeugdleden direct een sterke band kunnen opbouwen met de rest van de vereniging.

U wordt door de activiteitencommissie op de hoogte gesteld van elke activiteit. Gemiddeld organiseert de commissie vijf activiteiten per jaar. Rondom Hemelvaart gaat de Jong Flora Band traditioneel op kamp, maar er kunnen ook andere grote evenementen worden georganiseerd. Voor sommige activiteiten kan een bijdrage worden gevraagd om de kosten te dekken. Naast het organiseren van activiteiten kunt u ook bij de activiteitencommissie terecht voor vragen of opmerkingen.

Contactgegevens, bestuur en commissies

Bestuur Jong Flora Band  
Voorzitter: Jonathan Driebergen (06 - 8189 18 48) 
Secretaris: Miranda Kromhout (06 – 3956 96 12) 
Penningmeester: Pascal van Gastel 
Bestuurslid: Michel van der Plas
Bestuurslid: Thomas van Leeuwen 
Bestuurslid: Roel van der Plas 
Bestuurslid: Max van der Meij 
Algemeen emailadres: jfb@floraband.nl  

 

Overige vragen verenigingsbreed: info@floraband.nl 

Instructieteam Jong Flora Band  

Dirigent: Ivo van Gennip 
Slagwerk instructeur: Arjen Barnhoorn
Exercitie instructeur: Ronald Krassenburg 
Show instructeur: Ronald Krassenburg
AMV docent: Marit van der Plas 
Coördinator leerlingen: Jonathan Driebergen 

 

Activiteitencommissie Jong Flora Band  
Leden: Jitteke de Jong,
 Marleen van den Eijkel en Bianca Star

 

bottom of page